• H-1242 Budapest, Pf. 373
 • +36304497718, +36309612444
 • karpatber@pr.hu
 • Login

Semmelweis Ferenc - tervberuházó

Iskolák
 • 1958. Gépészmérnök,
 • 1966. Szerszámgépész szakmérnök.
Képesítések
 • 1972. EÜ. Min. Egészségügyi Műszaki Osztályvezető Főmérnöki Funkcionális Továbbképzés,
 • 1981. EÜ. Min. Egészségügyi Középfokú Tervgazdasági és Beruházási Szakképesítés,
 • 1982. ÉVM. Ipari Felsőfokú Tervgazdasági és Beruházási Szakképesítés,
 • 1992. Építéstudományi Egyesület felvett épületgépészet, építési szakipar szakágakban a szakértői névjegyzékébe.
Jogosultságok, tagságok
 • 1958. Gépészmérnök,
 • 1966. Szerszámgépész szakmérnök.
Szakmai tevékenység

1958-tól 1968-ig a gépgyártás területén tervezőként, kutató-fejlesztőként tevékenykedtem.

1968-tól 1971-ig Műszaki Fejlesztési Osztályvezetőként ipari beruházások megvalósítását irányítottam.

1971-től 1975-ig kórházi főmérnökként irányítottam a Sportkórház, illetve az Országos TBC és Pulmonológiai Intézet fejlesztési, korszerűsítési, fenntartási, üzemeltetési feladatainak elvégzését.

1975-től 1986-ig az Egészségügyi Beruházási Vállalat osztályvezető főmérnökeként irányítottam az Egészségügyi Minisztérium kiemelt beruházásainak előkészítését és megvalósítását, vezettem a vállalat műszaki tervtanácsát.

1986-tól 1989-ig a Fővárosi Tanács Egészségügyi Főosztálya főmérnökeként irányítottam a Fővárosi Tanácshoz tartozó kórházak, szociális és gondozási otthonok fejlesztését, korszerűsítését, fenntartását, üzemeltetését.

1989-től 1996-ig ügyvezetőként, igazgatóként, vezérigazgatóként irányítottam építőipari profilú vállalkozások tervezési, kivitelezési, fenntartási, létesítmény-üzemeltetési tevékenységét.

1985-től 2008-ig az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztálya elnökeként irányítottam a kórházak, egészségügyi intézmények fejlesztésével, korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozó szakemberek társadalmi, tudományos fórumát. Az eddigiek során 7db. Országos Konferencián és számos kórházakba kihelyezett tudományos tanácskozáson foglalkoztunk a korszerű kórház, a korszerűsítési lehetőségek, a gazdaságosabb működtetés időszerű kérdéseivel, megoldási lehetőségeivel. 2008-tól a Szakosztály örökös tiszteletbeli elnökeként veszek részt a Szakosztály tevékenységében.

1994-ben megalapítottam és azóta folyamatosan vezetem az Építéstudományi Egyesület Szakértői Irodáját.

2000-től 2002-ig az Eü.Min. megbízásából az Országos Testnevelési és   Sportegészségügyi Intézet Új Központi Épülete beruházás előkészítésének, közbeszerzési pályáztatásának, megvalósításának Miniszteri Biztosként való irányítása.

Megalakulásától az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztálya, Szakértői Irodája képviseletében meghívottként folyamatosan részt veszek a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub Elnökségi Ülésein, rendezvényein, azokon a témaválasztástól függően részt veszek a tudományos konferenciák szervezésében, lebonyolításában.

Jelenkori tevékenységem az ÉTE Szakértői Iroda vezetését jelenti.

Az ÉTE Szakértői Iroda tevékenysége felöleli a mérnöki szolgáltatások teljes körét. Az Iroda a Minisztériumok, Önkormányzati Szervezetek, Intézmények, Vállalkozások, Döntést-hozók számára külön is ajánlja és megbízásos formában elvállalja:

 • pályázatokhoz tartozó műszaki- gazdasági dokumentációk,
 • állapot-felmérések, minősítések,
 • energetikai draftok,
 • akadálymentesítések,
 • környezet-egészségügyi vizsgálatok,
 • minőségbiztosítási feladatok,
 • garanciális és szavatos jog-érvényesítések,
 • terv és pályázati zsűrik,
 • beruházási, korszerűsítési tevékenységek; szervezési, lebonyolítási feladatainak
 • elvégzését, vagy ezen feladatokban való szakértői szintű közreműködést.

Évtizedes tapasztalataink biztosítják a Megbízók által támasztott elvárások, szakmai igények magas-szintű gazdaságos megoldási lehetőségeinek feltárását, megoldását, a Megbízókkal való jó együttműködést.

A Szakértői Iroda szolgáltatásai külön is felértékelődnek minden olyan helyen , minden olyan feladat elvégzésekor, ahol és amikor szükség van a vállalati érdektől, a vállalati kötöttségektől mentes teljesítésre.

Tudományos tevékenységek
Díjak, kitüntetések
 • Minisztertanács - Kiváló Munkáért Kitűntetés - Nagyváradtér SOTE
 • ÉTE - ÉTE Érdemérem
 • ÉTE - Alpár Ignác Díj
 • ÉTE - Egyesületért Díj
Sajtó megjelenések

További információk a Who is Who Magyarországon című Életrajzi Enciklopédia 2006, 2007, 2008 évi kiadványaiban találhatók.

Referenciák
Egészségügyi Minisztérium megbízásából
Megvalósult

Beruházásokhoz kapcsolódó tanácsadás az Egészségügyi Minisztérium megbízásából.

BŐVEBBEN
Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal megbízásából
Megvalósult

Fővárosi intézményekhez kapcsolódó tanácsadás, módszertani ajánlások.

BŐVEBBEN
SOTE – Budapest, Nagyvárad téri Elméleti Tömb
Megvalósult

Rekonstrukciós projektek előkészítése, megvalósítása

BŐVEBBEN
SZOTE – Új Központi Kazán-telep
Megvalósult

Beruházások előkészítése, megvalósítása

BŐVEBBEN